2015-01-07

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Bytowie

 

 

 

 


Dowódca JRG - bryg. Kazimierz Waraksa

 

 

 

Zastępca dowódcy JRG - st. kpt. Ryszard Broc

 

 


Tel: (59) 822 85 69

ul. Wybickiego 7

77-100 Bytów 

 

Świetlica JRG - I p.

Tel.: (59) 822 12 95


 

 

Dowódca zmiany JRG
Tel.: (59) 822 12 96